• +421 33 551 1009
 • Pon - Pia 7:30 - 16:00
 • ambulancia@medisil.sk

Komplexná zdravotná starostlivosť:

Medzi nami poskytované služby patria najmä:

 • Diagnostika a liečba ochorení, dispenzárna starostlivosť
 • Ošetrovanie stavov s akútnym ohrozením zdravia
 • Vedenie zdravotnej dokumentácie
 • Preventívne prehliadky plne hradené raz za 2 roky z verejného zdravotného poistenia ( 1x ročne u registrovaných darcov krvi, častejšie na vlastnú žiadosť pacienta podľa platného cenníka)
 • Odbery biologického materiálu na hematologické, biochemické a kultivačné vyšetrenia
 • Prehliadky pre zamestnávateľov (vystavujeme potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na jednotlivé druhy práce)
 • Pracovná zdravotná služba
 • Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti ( zdravotný preukaz, vodičský preukaz, zbrojný preukaz)
 • Potvrdzovanie prihlášok na štúdium, kurzy a školenia
 • Predoperačné vyšetrenie u indikovaných pacientov
 • Vypisovanie tlačív pre Sociálnu poisťovňu, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a domovy seniorov
 • Tlačivá pre komerčné poisťovne
 • Vypisovanie kúpeľnej liečby
 • Návštevná služba
 • Vakcinácia (povinná aj nepovinná)
 • Podávanie injekcií
 • Infúzna liečba

Priamo na ambulancii vyšetrenie EKG , CRP prístrojom na odlíšenie infekcií vyžadujúcich antibiotiká , glukomerom na zisťovanie hladiny krvného cukru, pulzným oxymetrom na určenie množstva kyslíka v krvi , FOB test na vylúčenie skrytého krvácania z čreva

Stanovovanie ABI INDEXu , ktorý je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín a s vysokou pravdepodobnosťou predpovedá riziko výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody

Naša ambulancia