• +421 33 551 1009
  • Pon - Pia 7:30 - 16:00
  • ambulancia@medisil.sk

Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia

    Cenník
Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz - I.skupina40€
Vyšetrenie a potvrdenie na vodičský preukaz - II.skupina /profesionáli/50€
Vyšetrenie a potvrdenie športovca /+odbery+EKG/40€
Vyšetrenie na pilotný, potápačský preukaz, extrémne športy50€
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť športovca /bez laborat. vyšetrenia a EKG/20€
Vyšetrenie a potvrdenie na zbrojný preukaz80€
Konzultácia na vlastnú žiadosť nekapitovaného poistenca, zahraničného pacienta, pacienta bez zdravotného poistenia, /vrátane odberu biol. materiálu/30€
Vyšetrenie zdravotného stavu a potvrdenie pre orgány činné v občianskom, súdnom, právnom a trestnom konaní30€
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia10€
Predoperačné vyšetrenie pred operáciou , ktorá nie je hradená zo ZP- napr. plastické operácie40€
Vyšetrenie prietoku horných a dolných končatín – ABI, mimo indikácie ZP10€
Rozšírená prev. prehliadka /základná PP+rozšírené odbery biol. mat.+FOBt+ EKG/40€
Nadštandardná prev. prehliadka /základná PP+ rozšírené odbery biol. mat.+ FOBt+EKG+ABI/100€
Mimoriadna preventívna prehliadka (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)
– k základnej preventívnej prehliadke
– k rozšírenej preventívnej prehliadke
– k nadštandartnej preventívnej prehliadke
+30€ k cene prehliadky
Podanie injekcie na vlastnú žiadosť cudziemu poistencovi5€
Vyšetrenie CRP priamo na ambulancii na žiadosť pacienta10€
EKG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť pacienta15€
Vyšetrenie krvného cukru glukomerom na ambulancii na žiadosť pacienta3€
Vyšetrenie skrytého krvácania vyšetrenie zo stolice FOB testom na vlastnú žiadosť12€
Odber materiálu /krv, moč, výtery/ na vlastnú žiadosť5€
Podanie jednej infúzie10€ + doplatok za lieky
Návšteva na byte na žiadosť pacienta - sestra20€
Zavedenie a ošetrenie močového katétra25€
Lekárske posudky, potvrdenia o zdravotnom stave
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti /vstupná, výstupná, periodická prehliadka/ pre zamestnávateľa40€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred prácou, pobytom a štúdiom v zahraničí a pri návrate 30€
Potvrdenie prihlášky na strednú alebo vysokú školu, nadstavba15€
Potvrdenie pre bytové, daňové účely, potvrdenie spôsob. právnych úkonov15€
Lekárska správa pre adopciu dieťaťa20€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializovaný kurz – napr. zváračský30€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne a iné nezdravotné účely30€
Bodové ohodnotenie úrazu mimo SP20€
Vystavenie návrhu na KL/ rehabilitačný pobyt , ktorý nie je hradený zo ZP30€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre zamestnávateľa20€
Vystavenie potvrdenia o zdravot. stave pre rôzne účely /tábor, internát, brigáda/15€
Lekársky nález pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podľa zák. 448/2008 Z.z20€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre zamestnávateľa+rozšírená prev.prehliadka65€
Vystavenie zdravotného preukazu /aj s potrebnými výtermi/25€
Covid 19
Covid 19 PCR test ang/nem/slov na komerčné účely45€
Covid 19 PCR na zdravotné účely na výmenný lístok od lekára0€
Covid 19 protilátky po prekonaní ALEBO po očkovaní35€
Covid 19 AG test dospelý od 12r.10€
Covid 19 AG test dieťa do 12 r8€
Potvrdenie o prekonaní/očkovaní proti COVID 193€
Administratívne výkony
Vystavenie duplikátu pri strate - zdravotný preukaz, OČR, priepustka, PN, recept, lekársky poukaz, výmenný lístok….5€
Potvrdenie a vypísanie PN, pokračovania PN /lístok na peniaze/ pre úrad práce a sociálnych vecí a pre zahraničné poisťovne /pracujúci v zahraničí/, ak to nehradí soc. poisťovňa3€
Kopírovanie strany0,5€
Storno PN na žiadosť pacienta po vystavení3€

Preventívna prehliadka:

Základná PP muži+ženy: moč + glyk, kreat, ALT, KO, LEN u 18 ročných a 40 ročných a viac celk. cholest. a triacylgl., po 40.roku EKG + FOBT, po 50. roku ABI
Rozšírená PP muži+ženy: moč + základná PP + urea, kys. močová, Na, K, Cl, CRP, celk. lipidové spektrum, AST, ALP, GMT, bilirubín celkový, EKG a FOBT všetci, ABI po 50r
Nadštandardná PP moč + rozšírená PP + všetci FOBT+ABI
        muži: vit. D, PSA, volný testosterón, amyláza, sd LDL cholesterol
        ženy: vit. D, sd LDL cholesterol, TSH, FT4, Fe , Ca, Mg, P, Fbg, D diméry